Certyfikat IPPC (International Plant Protection Convention):

Ten międzynarodowy certyfikat potwierdza, że nasze produkty są poddawane specjalnym zabiegom termicznym zgodnie z międzynarodowymi standardami, eliminując ryzyko przenoszenia szkodników leśnych.

Dzięki certyfikatowi IPPC możemy zapewnić naszym klientom, że produkowane przez nas palety spełniają najwyższe normy sanitarno-fitosanitarne, co jest kluczowe w transgranicznym handlu. To dla nas zobowiązanie do zrównoważonego i bezpiecznego dostarczania wysokiej jakości palet drewnianych. Palety zgodne z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa fitosanitarnego są gwarancją jakości i zgodności z wymogami międzynarodowego handlu.

Certyfikat FSC (Forest Stewardship Council):

Certyfikat potwierdzający, że drewno używane do produkcji palet pochodzi z lasów zarządzanych z poszanowaniem zrównoważonych praktyk leśnych.

Opakowania COBRO (Centrum Badawczo-Rozwojowe Opakowań)

We współpracy z państwowym instytutem badawczym CEBRO, oferujemy certyfikat UN dla każdej skrzyni transportowej w celu transportu drogą lądową, morską oraz powietrzną materiałów niebezpiecznych na znak ADR, ADN, RID, IMDG-Code oraz IATA-DGR.

UN

ADR & RID (transport drogowy i kolejowy)

IMDG (transport morski)

ICAO (transport lotniczy)